Surse de date

Relația cu alte platforme IT implementate la nivel național

spre exemplu Complementaritatea cu Portalul e-România

Obiectivul platformei IT pentru “Integrarea Serviciilor de e-Guvernare in SEN” (PISEG) este “cresterea calitatii informatiilor si optimizarea gradului de accesibilitate a serviciilor oferite de institutiile publice catre cetateni si mediul de afaceri, prin crearea mijloacelor tehnice necesare derularii procedurilor administrative prin mijloace electronice”. Aceasta platforma este formata din 2 componente majore:

 • Punctul de contact unic (PCU) se adreseaza mediului de afaceri si implementeaza Directiva Serviciilor nr. 2006/123/C.
 • One-stop-shop (OSS)‏ se adreseaza persoanelor fizice (cetatenilor)‏ si implementeaza un birou unic virtual ce are ca scop unificarea, reducerea si transpunerea in format electronic a procedurilor administrative in relatia cu cetateanul (pentru serviciile care permit aceasta posibilitate), obligatie asumata de Guvernul Romaniei prin Planul National de Reforme (PNR) corelat cu strategia Lisabona.

Platforma eRomania va avea următorele componente:

 1. Serviciul pentru recuperarea masinilor ridicate
 2. Serviciul pentru verificarea disponibilitatii spatiilor de parcare de resedinta
 3. Serviciu pentru locuri de munca din sectorul public
 4. Serviciu despre sistemul de pensii din Romania
 5. Serviciu despre programe de formare profesionala: Prin intermediul acestui serviciu cetatenii au posibilitatea de a cauta un program de formare profesionala (criterii de cautare: furnizor, judet, domeniu, tip program - calificare, recalificare, specializare etc). De asemenea pot afla detaliile de contact ale furnizorilor de Formare Profesionala autorizati.
 6. Serviciu despre sistemul de credite si burse de studii
 7. Serviciu despre Programe de formare pentru personalul didactic
 8. Serviciu despre securitate sociala pentru lucratorii migranți
 9. Serviciu despre cum sesisez Protectia Consumatorului
 10. Informatii despre instantele de judecata
 11. Registru electronic al serviciilor sociale
 12. Serviciu despre vize si servicii consulare
 13. Proiecte publice
 14. Serviciul de informare cu privire la patrimoniul romanesc pentru UNESCO
 15. Serviciul pentru sfaturi de calatorie in afara Romaniei
 16. Serviciul despre informatii fiscale si bilanturi persoane juridice
 17. Serviciul de informare cu privire la asiguratorii si brokerii de asigurare din România
 18. Serviciul de programari la Registrul Auto Roman
 19. Calator in Romania
 20. Turismul balnear in Romania

Proiectele conexe de cooperare inter-institutionala sunt:

 • RO-BCA - Infrastructura Nationala cu Chei Publice Interconectabila la nivel European – recunoasterea certificatelor electronice calificate emise in orice stat membru

eRomania – alinierea obiectivelor proiectului la standardele si strategia eRomania si integrarea celor doua proiecte

 • SEN – e-guvernare.ro – interconectare cu Sistemul Electronic National
 • Solutia de plati electronice – pentru ca PISEG sa poata oferi servicii publice accesibile de la distanta, prin mijloace electronice, este necesar ca utilizatorii acestui sistem sa poata efectua plati on-line, prin integrarea cu Ghiseul de Plati national
 • Sistemul informatic al ONRC – acopera o serie de cerinte specifice PCU; pentru evitarea dublei finantari trebuie asigurata integrarea celor doua sisteme
 • Alte sisteme proprietare ale AC (Autoritati Competente) – integrarea PISEG cu sistemele interne de lucru ale altor institutii abilitate in solutionarea problemelor cetatenilor si mediului de afaceri

Principii care ar trebui urmate pentru realizarea platformei IT:


1. Accesul deschis la întreg conţinutul creat în cadrul proiectului, disponibil pe Internet

Conţinutul creat în cadrul proiectului (ex: text, poze, filme etc.) ar trebui sa fie sub o licenţă deschisă, care ar permite oricărei persoane sau autorități să re-utilizeze conţinutul şi să-l îmbunătăţească pe viitor. Astfel proiectul va avea rezultate în scurt timp şi va exercita un impact eficient pe viitor.

Exemplu: text licenţiat Creative Commons Atribuire RO 3.0 - http://www.apti.ro/proiect-deschis-eRomania.


2. Publicarea într-un format deschis a tuturor datelor publice obţinute în cadrul proiectului

Publicarea datelor intr-un format deschis („raw data“) pentru ca datele existente şi cele care vor fi colectate să poată fi valorificate cu sprijinul tehnologiilor Web 3.0 (Semantic Web).

Exemplu: activităţile din Marea Britanie, prezentate in portalul http://data.gov.uk/ .


3. Reutilizarea conţinutului deja disponibil pe Internet

Dacă acest conţinut este publicat sub o licenţă deschisă, inclusiv cel publicat de instituţii publice, atunci ar fi utilă utilizarea sa în cadrul proiectului. Se recomandă inventarierea aplicaţiilor şi conţinutului pus în prezent pe Internet de instituţiile publice şi posibila re-utilizare a acestuia, pentru a evita duplicarea eforturilor.

Exemplu: informațiile publicate la adresa http://cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI .


4. Utilizarea formatelor şi standardelor deschise

Toate formatele şi standardele utilizate în cadrul platformei IT a proiectului să fie deschise, pentru a facilita interacţiunea cu alte platform IT ale instituţiilor statului sau cu publicul larg.

În situaţia existenţei pe piaţă a unor standarde şi formate pentru a căror utilizare nu trebuie plătită nicio redevenţă către o companie sau terţă parte, este esenţială folosirea acestora pentru a permite accesul oricărui cetăţean în mod liber la informaţiile publice sau la comunicarea cu instituţiile statului.

Exemplu: Datele pot fi accesate de utilizatori folosind programe gratuite.


5. Publicarea codului sursă a platformei IT pe un site specializat şi sub licenţe deschise

Publicarea codului sursă va permite re-utilizarea lui de către alte administraţii publice din România şi modificarea fără a fi necesară angajarea aceleiaşi firme. Licenţierea deschisă ar trebui să fie regula, iar păstrarea unei licenţe proprietar să fie făcută doar atunci când nu există practic altă posibilitate.

Pentru instituţiile europene, codul sursa este publicat pe site-ul http://osor.eu/ . Avem posibilitatea de a reutiliza codul sursa de la alte softuri realizate de administrațiile publice din Uniunea Europeană.

Toate aplicaţiile dezvoltate trebuie să fie accesibile oricărui cetăţean, fără a fi condiţionate de folosirea unor softuri proprietare şi/sau cumpărarea unor servicii conexe. Toate aplicațiile dezvoltate trebuie să implementeze metode deschise de interacţionare. Aceasta ar însemna să se menționeze interfața necesară pentru accesul la aceste aplicații, iar în cazul în care o asemenea interfață nu este disponibilă, specificațiile tehnice necesare pentru a permite accesul unei aplicații realizată de un terț. Toate aplicaţiile desktop realizate în cadrul proiectului trebuie să ruleze la fel de bine pe principalele trei sisteme de operare folosite în România. (ex. Windows OS, Mac OS si GNU/Linux).

Toate aplicaţiile web realizate în cadrul proiectului trebuie să folosească doar standarde web deschise şi să funcţioneze în parametrii stabiliţi (cu o deviaţie acceptabilă precizată) pe principalele browsere care au o cotă relevantă de piaţă in Romania şi respectă standardele W3C, iar cel puţin unul poate fi procurat gratuit.(ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).


6. Respectarea standardelor de accesibilitate

Toate aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului trebuie să respecte standardele de accesibilitate, care să asigure accesul oricărui cetăţean român la conținutul acestora, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Exemplu: O persoană care are o acuitate vizuală de numai 5%, trebuie să aibă condiții egale de acces, la fel cu orice utilizator, la toate programele și conținuturile create în cadrul proiectului.


7. Platforma IT a IMI PQ NET ar trebui sa poate fi interconectata la toate sistemele existente, in special la cele ale AC implicate in proiect.


propunere specificatii pentru caiet de sarcini
pregatirea cerintelor pentru caietul de sarcini
completarea caietului de sarcini
finalizarea caietului de sarcini si derularea procedurii de achizitie a serviciilor pt. dezvoltare platforma IT
finalizarea caietului de sarcini si derularea procedurii de achizitie pt. echipamente
documentatie

===== 3. Realizarea platformei IT =====

receptia dotarilor achizitionate
implementare
informare si publicitate
 • imi/strategia/surse_de_date.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)