View page as slide show

Indicatori IMI de performanță și raportare

 1. Tabloul de bord al pieței unice
 2. Indicatori din Tabloul de bord utilizați pentru IMI
 3. Indicatori de performanță actualizați pentru IMI?
 4. Raportarea cu privire la utilizarea sistemului

Tabloul de bord al pieței unice 1) arată performanța statelor membre pentru instrumentele de guvernanță privind piața unică. Aceasta ajută îmbunătățirea performanței generale a pieței unice prin evaluarea comparativă și compararea performanțelor statelor membre. Statele membre sunt apoi clasificate în trei grupe de performanță în funcție de performanța lor medie măsurată în funcție de indicatorii selectați.

Indicatorii din tabloul de bord sunt selectați în conformitate cu următoarele criterii:

 • relevanță, adică să fie strâns legați de obiectivele care urmează să fie atinse;
 • acceptare (de exemplu: de către personal, părțile interesate);
 • credibili pentru non-experți, lipsiți de ambiguitate și ușor de interpretat;
 • ușor de monitorizat (de exemplu: colectarea de date ar trebui să fie posibilă la costuri reduse);
 • robustețea împotriva manipulării.

Tabloul de bord al pieței unice evaluează în mod cuprinzător și compară performanța autorităților competente din toate statele membre.

Indicatorii au fost dezvoltați ca un instrument pentru a promova îmbunătățirea continuă între autoritățile publice și să se asigure că răspunsurile la cererile de informații sunt furnizate în cel mai scurt timp posibil și de cea mai înaltă calitate posibilă.

Performanța generală a fiecărui stat membru în IMI este un indicator compozit bazat pe 5 indicatori de performanță selectați. Acești indicatori se concentrează în principal asupra calității rezultatelor:

 1. Viteza de acceptare a cererilor
 2. Cereri care au primit răspunsul în termenul convenit de comun acord
 3. Viteza de răspuns
 4. Promptitudinea răspunsurilor
 5. Eforturile făcute

Procentajul de solicitări primite, care au fost acceptate în termen de o săptămână.

Acest criteriu măsoară modul în care autoritățile răspund la solicitările primite. Sistemul IMI le cere să „accepte“ o cerere înainte de a lucra pe ea, adică să confirme primirea și să confirme că acesta va gestiona. Prin urmare, indicatorul este independent de complexitatea cererii și de timpul necesar pentru a furniza un răspuns pe fond.

Procentajul de solicitări primite care au primit răspuns în termenul convenit între solicitant și autoritatea care răspunde.

În IMI, autoritatea solicitantă indică până la ce dată are nevoie de un răspuns la cererea sa de informații. Atunci când acceptă o cerere, autoritatea destinatară poate accepta acest termen sau să propună un alt termen. Acest criteriu măsoară cât de bine autoritățile respectă termenele pe care le-au stabilit.

Numărul mediu de zile în care autoritățile competente răspund la cererile primite prin IMI, de la data la care cererea a fost trimisă până la data la care răspunsul a fost trimis.

Acest indicator arată, independent de orice termene limită, care state membre sunt cele mai rapide în gestionarea schimburilor de informații în IMI.

Așa cum sunt evaluate de către omologi.

Acest indicator se bazează pe feedback-ul dat de către destinatar după închiderea cererii prin intermediul sondajului de opinie privind calitatea.

Așa cum sunt evaluate de către omologi.

Acest indicator se bazează pe feedback-ul dat de destinatarul răspunsului și arată satisfacția față de calitatea răspunsului oferit.

Toți acești indicatori evaluează performanța statelor membre în a răspunde la solicitările pe 4 domenii legislative (Calificări profesionale, Servicii, Detașarea lucrătorilor și Drepturile pacienților). Cu toate acestea, ele nu includ alte domenii legislative și alte activități (alerte, notificări, EPC).

Complexitatea rețelei IMI și varietatea funcționalităților sale fac imposibilă măsurarea fiecărui aspect al Sistemului IMI. O alegere trebuie să se facă pe domeniile prioritare de evaluare și indicatorii trebuie să fie selectați în mod corespunzător.

Numărul de indicatori selectați ar trebui să fie limitat la minimul necesar pentru a capta în mod adecvat dimensiunile cheie ale performanței statelor membre. La urma urmei, ideea este de a menține simplu sistemul de măsurare a performanței. Prin combinarea unui număr mare de indicatori s-ar putea, de asemenea, ascunde performanțele slabe în zonele critice. Din aceste motive, s-a decis să se păstreze numărul de indicatori la 5.

Totuși, din 2014, atunci când indicatorii IMI au fost discutați și aprobați în cadrul reuniunii Grupului de lucru IMI, sistemul IMI a evoluat în continuare și s-a extins în noi domenii.

Pentru a se asigura că indicatorii surprind în continuare cele mai relevante aspecte ale activității autorităților competente în IMI și sunt în continuare în conformitate cu nevoile utilizatorilor, dorim să propunem o discuție cu privire la următoarele întrebări:

 • Ați identificat eventualele decalaje între indicatorii existenți și nevoile dvs. de raportare?
 • Care dintre aspectele principale ale activității statelor membre în IMI ar trebui să se reflecte în indicatori / statistici publice?
 • Ar trebui Cardul profesional European să se reflecte în indicatori / statistici publice?
  • Cum?
 • Cum ar trebui noile termene pentru cererile referitoare la detașarea lucrătorilor să fie luate în considerare (cererile urgente: 2 zile, noi cereri de informații: 25 de zile)?
 • Ar trebui, și dacă da, cum, să se reflecte termenele legale în indicatorii IMI (de exemplu: detașarea lucrătorilor, CPE)?
 • Oricare dintre primii trei indicatori ar trebui luați în considerare pentru alte domenii legislative?
  • Cereri de informații referitoare la Comerţul electronic: 28 cereri 01/01/2016–13/11/2016
  • Cereri de informații referitoare la Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă: 64 cereri 01/01/2016–13/11/2016
 • Ar trebui ca datele pentru indicatorul „Eforturile depuse“ să fie colectate în mod diferit?
  • Cum?
  • Care ar fi alternativele pentru măsurarea satisfacției utilizatorilor?
 • Ar trebui să existe un indicator dezvoltat pentru alte fluxuri de lucru/module IMI, cum ar fi CPE, alerte, notificări?
  • Dacă da, ce ar trebui să măsoare indicatorii?
  • Cum ar trebui luați în considerare în ceea ce privește evaluarea performanței generale a statelor membre?

Informații despre utilizarea sistemului sunt publicate în secțiunea „Statistici“ a site-ului IMI 2) și sunt prezentate în secțiunea „Fapte și cifre“ a tabloului de bord 3).

În plus, pentru anumite module sunt pregătite și difuzate mod regulat rapoarte statistice specifice.

Comisia Europeană consideră că este important să se prezinte volumul schimburilor și utilizarea sistemului, de asemenea, pentru modulele care nu sunt luate în considerare ca indicatori de performanță.

Volumul important de notificări și alerte, de exemplu, ilustrează în mod clar cât de mult este utilizat sistemul, dar nu poate fi relevant ca indicator de performanță al statelor membre. În această privință, vă adresăm următoarele întrebări:

 1. Ce statistici suplimentare ar trebui să fie prezentate pe site-ul web?
 2. În special, pentru care module IMI ar trebui să raportăm cu privire la utilizarea sistemului?
 3. Ce informații ar fi cele mai relevante/interesante de prezentat pentru alerte, notificări, CPE?
 4. În ce format ar trebui să prezentăm statistici suplimentare? (grafice, fișiere PDF etc.)

 • imi/strategia/indicatori.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)