Cereri de informații

Atunci când o autoritate competentă are nevoie de o informație de la un omolog din alt stat membru, aceasta poate trimite o cerere de informații. Acest mecanism de schimb de informații utilizează liste de întrebări și răspunsuri deja traduse în toate limbile oficiale ale UE. Există de asemenea posibilitatea de a atașa documente. Doar autoritățile competente care sunt implicate direct într-un schimb de informații au acces la conținut. Un exemplu de cerere de informații este atunci când un profesor român dorește să își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice autenticitatea diplomei sale scanate. În acest caz, autoritatea poate trimite o cerere de informații autorității sale omoloage din România. Aceasta poate accepta cererea și trimite un răspuns autorității portugheze. Datorită seturilor de întrebări și răspunsuri deja traduse, ambele autorități pot comunica în propria limbă.

Sursa: Wikipedia 1)

374

   2008
1452

   2009
2017

   2010
2699

   2011
4306

   2012
5957

   2013
7595

   2014
9665

   2015
11894

   2016
14764

   2017
16254

   2018
18810

   2019

<datatables page-length=„25“ header-rows=„true“ responsive=„true“ serverSide=„true“ deferLoading=„0“ deferRender=„true“>

Anul Total cereri IMI Calificări profesionale PQ Directiva Servicii SD Detașarea lucrătorilor PW Drepturile pacienților PR Alte domenii
2008 374 374 - - - -
2009 1452 1404 48 - - -
2010 2017 1836 181 - - -
2011 2699 2166 352 181 - -
2012 4306 2) 3091 3) 409 4) 806 - -
2013 5957 5) 4527 6) 424 7) 971 8) 33 2
2014 7595 9) 5778 10) 440 11) 1069 12) 285 23
2015 9665 13) 7266 14) 414 15) 1580 16) 344 61
2016 11894 17) 9184 18) 435 19) 1769 20) 198 308
2017 14764 21) 10719 22) 466 23) 3178 401
2018 16254 24) 10251 25) 424 26) 4773 806
2019 18810 27) 11260 28) 357 29) 4484 2709

</datatables>

Referințe: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm 30), https://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-PQ-cereri, https://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-SD-cereri, http://web.archive.org/web/*/http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/, https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2019/08/pq-requests/index_en.htm, https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2019/08/pq-requests-figures.pdf, https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2020/07/requests/index_en.htm

Indicator Descriere valoarea este peste media europeană valoarea este în media europeană valoarea este sub media europeană
[1] Speed in accepting requests (% accepted within 7 days) ≥ 80 60 - 79 < 60
[2] Speed in answering requests (avg. no. of days taken to answer) < 16 16 - 25 > 25
[3] Requests answered by the date agreed in IMI (%) ≥ 80 60 - 79 < 60
[4] Timeliness of replies as rated by counterparts (% of negative evaluations) < 5 5 - 14 ≥15
[5] Efforts made as rated by counterparts (% of negative evaluations) < 5 5 - 14 ≥15

80

   S1 2014
79

   S1 2015
83

   S1 2016
91

   S1 2017
88

   3Q 2018

# Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Acceptate în decurs de o săptămână RO Procentaj
1 06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 523 419 80,11%
2 06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 733 580 79,13%
3 06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 984 821 83,43%
4 06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 929 849 91,39%
5 09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1292 1134 87,77%

88

   2012-2013
84

   2013
77

   2014
81

   2015
86

   2016
88

   2017
89

   2018
91

   2019
94

   2020

# Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Acceptate în decurs de o săptămână RO Procentaj
1 07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 696 611 87,79%
2 12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 878 734 83,60%
3 12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 1048 808 77,10%
4 12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1546 1248 80,72%
5 12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 1812 1557 85,93%
6 12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1554 1361 87,58%
7 03/2019 01/01/2018 - 31/12/2018 1959 1745 89,08%
8 07/2020 01/01/2019 - 31/12/2019 2322 2124 91,47%
9 12/2021 01/01/2020 - 31/12/2020 n/a n/a 94%

21

   S1 2014
17

   S1 2015
18

   S1 2016
14

   S1 2017
13

   3Q 2018
13

   2Q 2019

# Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Nr. mediu de zile/răspuns
1 06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 357 21
2 06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 476 17
3 06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 715 18
4 07/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 669 14
5 09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1138 13
6 08/2019 01/01/2019 - 30/06/2019 886 13

18

   2012-2013
23

   2013
21

   2014
18

   2015
17

   2016
15

   2017
14

   2018
12

   2019
10

   2020

# Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Nr. mediu de zile/răspuns
1 07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 523 18
2 12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 840 23
3 12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 812 21
4 12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1180 18
5 12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 ~ 1770 17
6 12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1477 15
7 03/2019 01/01/2018 - 31/12/2018 1563 14
8 07/2020 01/01/2019 - 31/12/2019 1870 12
9 12/2021 01/01/2010 - 31/12/2010 n/a 10

68

   S1 2014
81

   S1 2015
81

   S1 2016
87

   S1 2017
88

   3Q 2018

# Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Răspuns oferit la timp RO Procentaj
1 06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 508 346 68,11%
2 06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 608 493 81,09%
3 06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 951 773 81,28%
4 06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 910 795 87,36%
5 09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1261 1107 87,79%

79

   2012-2013
73

   2013
73

   2014
82

   2015
87

   2016
91

   2017
92

   2018
88

   2019
87

   2020

# Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Răspuns oferit la timp RO Procentaj
1 07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 673 529 78,60%
2 12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 877 648 73,89%
3 12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 990 725 73,23%
4 12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1528 1248 81,68%
5 12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 1789 1554 86,86%
6 12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1476 1337 90,58%
7 03/2019 01/01/2018 - 31/12/2018 1943 1779 91,56%
8 07/2020 01/01/2019 - 31/12/2019 2299 2025 88,08%
9 12/2021 01/01/2020 - 31/12/2020 n/a n/a 87%
# Ediția semestrială Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
1 06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 72,84% 12,65% 4,94% 3,70% 5,86% 85,49% 9,56%
2 09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 77,17% 14,34% 4,07% 2,12% 2,30% 91,51% 4,42%

68

   2013
77

   2014
88

   2015
88

   2016
87

   2017
91

   2018
92

   2019
95

   2020

# Ediția anuală Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
1 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 46,67% 21,54% 17,44% 7,18% 7,18% 68,21% 14,36%
2 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 54,29% 22,70% 13,50% 4,29% 5,21% 76,99% 9,50%
3 12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 74,72% 13,20% 4,19% 3,54% 4,35% 87,92% 7,89%
4 12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 86,31% 1,64% 5,80% 3,13% 3,13% 87,95% 6,26%
5 12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 82,68% 3,94% 4,72% 2,36% 6,30% 86,62% 8,66%
6 03/2019 01/01/2018 - 31/12/2018 78,27% 13,20% 4,53% 2,00% 2,00% 91,47% 4,00%
7 07/2020 01/01/2019 - 31/12/2019 79,36% 12,50% 3,30% 2,13% 2,71% 91,86% 4,84%
8 12/2021 01/01/2020 - 31/12/2020 % % % % % 95% %
# Ediția semestrială Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
1 06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 71,92% 14,83% 5,36% 1,89% 5,99% 86,75% 7,88%
2 09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 78,58% 15,58% 1,59% 2,48% 1,77% 94,16% 4,25%

74

   2013
81

   2014
89

   2015
87

   2016
87

   2017
94

   2018
93

   2019
95

   2020

# Ediția anuală Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
1 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 52,26% 22,11% 17,59% 5,53% 2,51% 74,37% 8,04%
2 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 56,84% 24,01% 12,16% 4,56% 2,43% 80,85% 6,99%
3 12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 75,20% 14,17% 5,31% 1,93% 3,38% 89,37% 5,31%
4 12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 85,33% 1,65% 5,99% 2,84% 4,19% 86,98% 7,03%
5 12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 71,56% 15,64% 5,22% 1,26% 6,32% 87,21% 7,58%
6 03/2019 01/01/2018 - 31/12/2018 80,80% 13,20% 2,27% 2,13% 1,60% 94,00% 3,73%
7 07/2020 01/01/2019 - 31/12/2019 80,47% 12,75% 2,81% 1,75% 2,22% 93,22% 3,97%
8 12/2021 01/01/2020 - 31/12/2020 % % % % % 95% %

7800

   S1 2014
7246

   S1 2015
7247

   S1 2016
7812

   S1 2017

Ediția semestrială Data raportării Total autorități
06/2014 30/06/2014 7800
06/2015 30/06/2015 7246
06/2016 30/06/2016 7247
07/2017 30/06/2017 7812

7112

   2014
7247

   2015
7658

   2016

Ediția anuală Data raportării Total autorități
12/2013 31/12/2013
12/2014 31/12/2014 7112
12/2015, 07/2016 31/12/2015 7247
12/2016, 07/2017 31/12/2016 7658

Numărul de cereri trimise şi primite - Calificări profesionale

441

   S1 2014
607

   S1 2015
865

   S1 2016
816

   S1 2017

Ediția semestrială Perioada raportării Cereri trimise RO Cereri primite RO Total cereri RO
06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 31 410 441
06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 16 591 607
06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 59 806 865
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 93 723 816

703

   2013
896

   2014
1257

   2015
1586

   2016

Ediția anuală Perioada raportării Cereri trimise RO Cereri primite RO Total cereri RO
12/2013 01/01/2013 - 31/12/2013 13 690 703
12/2014 01/01/2014 - 31/12/2014 38 858 896
12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 22 1235 1257
12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 133 1453 1586

65

2008
214

   2009
306

   2010
386

   2011
503

   2012
703

   2013
896

   2014
1257

   2015
1482

   2016
1523

   2017
1665

   2018
2036

   2019
2605

   2020
2318

   2021
2479

   2022
Istoricul cererilor de informații IMI PQ (Cereri primite + Cereri trimise):

Anul Luna Total cereri primite și trimise Media lunară
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. 11036
2008 - - 1 5 4 3 10 4 7 6 11 14 65 7
2009 10 19 12 31) 24 14 37 16 32) 12 15 33) 17 34) 13 35) 25 36) 214 18
2010 17 37) 23 27 38) 28 39) 16 40) 39 41) 27 42) 31 43) 28 44) 18 45) 32 46) 20 47) 306 26
2011 19 48) 24 32 49) 25 50) 31 25 23 38 33 62 51) 41 52) 33 53) 386 32
2012 36 41 33 43 44 38 33 39 24 70 65 37 503 42
2013 52 66 64 48 45 37 72 57 51 67 91 53 703 59
2014 58 58 70 86 70 99 77 60 56 87 101 74 896 75
2015 86 85 79 95 76 148 132 175 98 99 98 86 1257 105
2016 102 129 141 166 119 149 102 95 96 117 162 104 1482 124
2017 118 123 179 112 118 111 128 87 143 133 127 144 1523 127
2018 148 162 171 142 143 149 139 122 110 138 130 111 1665 139
2019 138 54) 170 55) 137 56) 182 57) 162 58) 150 59) 126 60) 253 61) 158 62) 164 63) 247 64) 149 65) 2036 170
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec.
2020 251 66) 150 67) 338 68) 120 69) 198 70) 213 71) 171 72) 173 73) 245 74) 247 217 250 2605 207
2021 194 204 218 164 159 210 193 177 167 193 241 198 2318
2022 217 202 275 197 245 210 117 149 225 218 217 207 2479
2023 249 249
Cereri IMI PQRomânia
Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9748cereri primite 59 211 296 384 470 690 858 1235 1349 1329 1305 1562
1288cereri trimise 6 3 10 2 33 13 38 22 133 194 360 474
55cereri neaprobate/retrase 0 15 31 1 + 9 0 1 0 0 3 2 5 43
11091Total cereri IMI PQ 65 214 306 387 503 704 896 1257 1485 1525 1670 2079 2605 2318 2479
#Statul Membru Anul
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cereri trimise 2008-2019 75) 76)
Total 9748 59 211 296 384 470 690 858 1235 1349 1329 1305 1562
1Regatul Unit 1555 6 40 104 100 80 142 196 204 192 159 139 193
2Germania 1305 6 21 51 41 60 73 122 156 209 241 187 138
3Suedia 1074 0 6 12 38 74 78 123 300 134 121 88 100
4Norvegia 782 0 1 1 5 8 11 42 98 135 170 159 152
5Grecia 835 1 35 16 38 27 22 22 25 28 63 185 373
6Italia 770 0 10 13 43 40 76 48 84 134 125 85 112
7Irlanda 693 14 15 10 20 54 74 93 82 53 99 100 79
8Franţa 586 16 29 14 20 29 75 41 84 82 51 77 68
9Belgia 573 7 17 19 30 21 16 36 51 200 79 71 26
10Țările de Jos 322 1 10 22 15 23 31 31 22 30 39 47 51
11Danemarca 300 1 3 10 11 15 32 24 27 34 46 27 70
12Ungaria 242 1 5 4 4 9 6 6 24 25 27 31 100
13Austria 230 3 1 4 5 8 16 33 19 36 41 32 32
14Spania 141 1 8 1 1 6 10 12 13 21 19 24 25
15Finlanda 117 2 8 6 5 7 9 12 13 12 10 21 12
16Cipru 61 0 0 1 2 2 7 5 26 4 6 3 5
17Malta 35 0 0 3 6 3 3 6 3 8 1 1 1
18Portugalia 33 0 0 0 0 0 6 4 3 2 9 7 2
19Luxemburg 30 0 1 2 0 0 0 0 0 2 13 3 9
20Republica Cehă 26 0 0 1 0 2 3 0 1 3 5 8 3
21Slovacia 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 1
22Bulgaria 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
23Slovenia 8 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 1
24Polonia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25Croația 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#Statul Membru Anul
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cereri trimise 2008-2019 77) 78) 79) 80) 81)
Total 1288 6 3 10 2 33 13 38 22 133 194 360 474
0România 806 - - - - - - - - 104 122 282 298
1Italia 98 1 1 1 0 11 4 16 5 10 14 9 26
2Regatul Unit 87 0 0 0 0 1 0 2 2 2 18 23 39
3Spania 66 0 0 0 1 3 1 7 2 0 2 19 31
4Ungaria 57 1 0 8 1 12 1 3 0 0 8 4 19
5Germania 55 3 2 0 0 4 2 3 0 2 10 6 23
6Grecia 26 0 0 0 0 0 2 4 0 5 3 3 9
7Franţa 23 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2 4 8
8Belgia 13 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 2 1
9Austria 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 5
10Suedia 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
11Polonia 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
12Bulgaria 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
13Țările de Jos 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
14Norvegia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
15Portugalia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
16Cipru 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17Finlanda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18Republica Cehă 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19Slovenia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20Slovacia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21Lituania 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22Irlanda 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
23Danemarca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24Islanda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25Letonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2)
763+657+774+897
3)
97+100+99+113
4)
185+213+251+157
5)
1037+1023+1136+1331
6)
73+122+131+98
7)
232+226+280+233
8)
0+0+0+33
9)
1394+1478+1327+1579
10)
121+119+104+96
11)
180+320+202+367
12)
64+73+69+79
13)
1662+1828+1762+2014
14)
63+90+137+124
15)
389+394+367+430
16)
75+65+104+100
17)
2050+2599+2090+2445
18)
110+128+112+85
19)
389+433+459+488
20)
81+97+17+3
21)
2940+2597+2574+2608
22) , 23) , 25) , 26)
+++
24)
2772+2661+2418+2400
27)
2832+2409+3204+2815
28)
73+123+74+87
29)
1233+1086+1211+954
31) , 33) , 46) , 48) , 51) , 53) , 65) , 72)
+2 cereri retrase
32) , 34) , 35) , 40) , 42) , 44) , 45) , 47) , 49) , 50) , 52) , 59) , 64) , 67)
+1 cerere retrasă
36) , 39)
+8 cereri retrase
37) , 38) , 43) , 54) , 56) , 61) , 62) , 66) , 69) , 70) , 73) , 74)
+3 cereri retrase
41) , 55)
+7 cereri retrase
57)
+6 cereri retrase
58) , 63)
+5 cereri retrase
60) , 71)
+4 cereri retrase
68)
+10 cereri retrase
75)
+1 cerere trimisă și retrasă Franța
76)
+29 cereri trimise și retrase de alte State Membre
77)
+1 neaprobată Belgia
78) , 80)
+5 neaprobate/retrase România
79)
+2 neaprobate România
81)
+14 neaprobate/retrase România, Danemarca, Franța, Italia, Spania, Regatul Unit
  • imi/calificari_profesionale/cereri.txt
  • Ultima modificare: 2023/01/29 21:10
  • de către chiuta