Punctul de Contact Unic electronic (PCUe)

Prezentarea portalului

https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx

eDIRECT Prima pagină
Caută Catalog proceduri cetăţean
Cont nou Persoană fizică Înrolare instituţie
Limba română / engleză / franceză 1)
Contrast Activare Dezactivare
Font mare Activare Dezactivare
Spațiere mare Activare Dezactivare
Tipăreşte Print 2)
Distribuie facebook twitter Google+ e-mail 3)

https://edirect.e-guvernare.ro/User/Login.aspx

Detalii cont Contul meu Modifică
Selectare tip cont Cont personal (Cetăţean) Cont instituţie (Administrator instituţie)
Cerere drepturi Cont operator instituție 4) Cont operator firmă 5)
Schimbare email Adresa de email asociată acestui cont
Schimbare parola Parola nouă
Detalii instituţie Modificare
Administrare structuri Lista de structuri
Useri din instituţie Asignare utilizatori instituţii
Proceduri Administrare lista de proceduri Adaugă procedură 6)
Editare procedură 7) Date generale Acte normative
Documente necesare Documente finale
Puncte de prelucrare Alte informaţii
Previzualizare
Traduceri limba engleză 8) limba franceză 9)
Acţiune Modificare procedură 10) Duplicare procedură 11)
Ştergere procedură 12)
Solicitări primite Solicitări Detalii solicitare 15)
Lista de acţiuni 16) Solicitări de preluat Solicitări în lucru
Clarificări de la solicitant Solicitări expirate
Statusuri solicitări 17) Inițiată Soluționată
Expiră în mai puțin de 5 zile Expiră în mai mult de 5 zile Expirată

Autorităţi Competente şi proceduri

Nr. crt Instituţie Proceduri configurate pe PCUe
1 camera_auditorilor_financiari_din_romania — auditor financiar 1. Procedura pentru aprobarea ca firma de audit in Romania, pentru persoanele juridice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene
2. Procedura pentru aprobarea calitatii de auditor financiar, pentru persoanele fizice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene
2 corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania — expert contabil- contabil autorizat 1.Modalitatea în care societăţile contabilitate române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R.
2.Recunoaşterea şi înscrierea persoanelor juridice străine în Tabloul Corpului
3. Înscrierea în Tabloul Corpului şi eliberarea carnetului de contabil autorizat şi a autorizaţiei de exercitare a profesiei contabile
4. Modalitatea în care societăţile de expertiză contabilă române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R.
5. Înscrierea în Tabloul Corpului şi eliberarea carnetului de expert contabil şi a autorizaţiei de exercitare a profesiei contabile
6. Recunoasterea calificarii profesionale si inscrierea in Tabloul CECCAR a cetatenilor straini
7. Acordarea dreptului de exercitare a profesiei contabile persoanelor fizice străine care doresc să presteze servicii profesionale în România, cu titlu temporar sau ocazional
3 camera_consultantilor_fiscali — consultant fiscal 1. Procedura de înscriere a persoanelor juridice în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală a membrilor CCF
2. Procedura de înscriere a persoanelor fizice în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală a membrilor CCF
3. Procedura prin care consultanții fiscali -persoane fizice, membrii CCF pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate
4. Procedura de recunoaștere și autorizare a consultanților fiscali persoane străine
4 inspectoratul_de_stat_in_constructii — diriginte de șantier 1. Registrul de activitate al diriginţilor de şantier
2. Eliberarea duplicatului unei autorizaţii de diriginte de şantier
3. Preschimbarea autorizaţiilor de diriginte de şantier
4. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fără examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
5. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier pe bază de examen - cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
6. Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fără examen - cetăţeni români
7. Actualizarea datelor personale din Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi
8.Solicitare de prestare, pentru prima dată în România, a activităţii de dirigenţie de șantier, în mod temporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
9. Solicitare de prestare în România, a activităţii de dirigenţie de șantier, în mod temporar, de către cetăţeni români sau cetăţeni ai unui alt (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE)
10. Procedura de autorizare a Diriginţilor de şantier pe bază de examen - cetăţeni români
5 registrul_urbanistilor_din_romania — urbanist Procedura pentru dobândirea dreptului de semnatură – procedura cu character informativ
6 consiliul_de_mediere — mediator 1. Autorizare ca mediator (arhivata)
2. Inscriere TM (arhivata)
7 asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania 1. Modalitatea prin care persoanele juridice dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot deveni membri titulari ai ANEVAR
2.Modalitatea prin care persoanele fizice pot deveni membri acreditați ANEVAR
3.Modalitatea prin care persoanele juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot deveni membri corporativi ANEVAR
4.Modalitatea prin care persoanele juridice străine pot exercita ocazional profesia de evaluator ANEVAR
5. Modalitatea prin care persoanele fizice și juridice care nu aparțin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat din Spaţiului Economic European pot deveni membri titulari ai ANEVAR
6.Modalitatea prin care persoanele fizice străine pot exercita ocazional profesia de evaluator ANEVAR
7.Modalitatea de obținere a calității de membru inactiv ANEVAR
8.Modalitatea prin care persoanele fizice având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot deveni membri titulari ai ANEVAR
9.Modalitatea prin care persoanele fizice pot deveni membri titulari ai ANEVAR
10.Modalitatea prin care persoanele fizice având cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot deveni membri stagiari ai ANEVAR
8 colegiul_national_al_asistentilor_sociali - asistent social Înregistrarea în Registrul Național al Asistenților Sociali din România în vederea eliberarii avizului de exercitare a profesiei de asistent social - PROCEDURA DE INREGISTRARE- Procedura cu caracter informational
9 ministerul_justitiei - consilier juridic Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
ministerul_justitiei — consilier de probaţiune Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
ministerul_justitiei — expert tehnic judiciar
2.Autorizarea experţilor tehnici judiciari prin interviu
3.Autorizarea experţilor tehnici judiciari cu examen pentru Cetăţeni care au obţinut calificarea profesională necesară in Romania dar nu au dobandit incă calitatea de expert tehnic judiciar in Romania/alt stat membru al UE sau aparţinind SEE
4.Recunoaşterea autorizării experţilor tehnici judiciari care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru UE/SEE (procedura de autorizare fără examen)
ministerul_justitiei — expert criminalist 1. Dobandirea calităţii de expert criminalist autorizat (fără examen) pentru Cetăţeanul UE/SEE şi cetăţeanul roman care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE şi doresc să exercite profesia in Romania
2.Autorizare expert criminalist (fără examen) pentru cetăţean UE/SEE şi cetăţean roman care au dobindit calitatea de expert criminalist in UE/SEE şi exercită profesia cu titlu permanent in unul dintre aceste state şi temporar/ocazional in RO
3.Dobandirea calităţii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetăţean roman, cetăţean UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene
ministerul_justitiei — interpret şi traducător autorizat 1. Recunoaşterea certificatelor de interpret/traducător autorizat şi luarea in evidenţa MJ a străinului,cetăţean al unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene,in vederea prestării temporare/ocazionale in Romania
2. Recunoaşterea certificatelor de interpret şi traducător autorizat in specialitatea ştiinţe juridice şi luarea in evidenţa MJ a străinului, cetăţean al unui stat membru al UE sau SEE ori Confederaţiei Elveţiene, stabilit in Romania
3.Autorizarea interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de CSM, MJ, PICCJ, DNA, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti-pentru cetăţean roman
ministerul_justitiei –calificarea de consilier juridic 1. Recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand SEE ori Confederatiei Elvetiene, în urma efectuarii unui stagiu in domeniul dreptului românesc
2. Recunoastere, pe baza de examen, a calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania
10 arhivele_nationale_ale_romaniei — arhivist 1. Procedura privind avizarea programelor cadru pentru calificarea de arhivist și arhivar
2. Procedură privind avizarea personalului responsabil cu arhiva la creatorii și deținătorii de documente
11 ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstniceautoritatea_nationala_pentru_persoanele_cu_dizabilitati — interpret limbaj mimico-gestual 1. Activitatea de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
2. Procedura de prelungire a autorizaţiei interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
12 Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase — artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
13 agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara — inginer geodez; inginer cadastru; inginer topograf; inginer cartograf; inginer topograf minier; subinginer geodez; subinginer cadastru; subinginer topograf; subinginer cartograf; subinginer topograf minier; ofiţer topograf; ofiţer artilerie (cu adeverinţa de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului funciar); ofiţer cartograf; geograf cu specializarea cartografie Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
14 autoritatea_nationala_sanitara_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelor — asistent veterinar Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
15 autoritatea_aeronautica_civila_romana — profesii în domeniul transporturilor aeriene: dispecer operaţiuni de zbor; controlor trafic dirijare sol; controlor informare trafic aerian; controlor trafic aerian dirijare; personal tehnic aeronautic; navigator aerian; mecanic navigant; operator radio navigant; însoţitor de bord; pilot avion; pilot elicopter; dispecer operaţiuni de zbor; responsabil radiocomunicaţii; pilot planor; pilot balon liber; meteorolog aeronautic tehnician; personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
16 autoritatea_rutiera_romana — profesii în domeniul transporturilor rutiere: profesor de legislaţie rutieră; conducător de atelier din domeniul reparațiilor și/sau reglărilor funcționale a vehiculelor rutiere, dezmembrării vehiculelor scoase din uz, precum și în domeniul înlocuirii de șasiuri/caroserii ale vehiculelor; auditor de siguranță rutieră; auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră; inspector de siguranţă rutieră Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
17 registrul_auto_roman — inspector ITP Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică
18 autoritatea_nationala_pentru_turism — ghid de turism Procedură privind emiterea atestatelor şi ecusoanelor de ghid de turism pentru persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare să exercite profesia de ghid de turism
19 ministerul_afacerilor_interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale — detectiv particular 1. Procedura privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular
2. Procedura privind activitatea de eliberare a licenţei de funcţionare a societăţilor specializate/cabinetelor individuale de detectivi particulari
20 ministerul_afacerilor_interneinspectoratul_general_al_politiei_romanedirectia_de_ordine_publica — agent de securitate; şef obiectiv, manager de securitate, inginer sisteme de securitate, director departament securitate, proiectant sisteme de securitate, şef formaţie pază şi ordine, inspector de securitate, evaluator de risc efracţie, consultant de securitate, şef tură, dispecer centru de alarmă, agent conducători câini de serviciu, agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine, agent transport valori Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
21 asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania — salvator montan Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
22 ministerul_apararii_nationalecentrul_de_scafandri_din_constanta (Unitatea Militară 02145) — scafandru Autorizarea şi inspectarea unităţilor care execută activităţi subacvatice cu scafandri
23 ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice - directia_generala_dezvoltare_regionala_si_infrastructura - directia_tehnica Nu au proceduri configurate conform Directivei 55/2013
24 ordinul_arhitectilor_din_romania 1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț
2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți cetățeni ai unor state terțe și deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură din România, care sunt căsătoriți cu cetățeni români
3. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată de instituții de învățământ superior de arhitectură din România, instituții prevăzute în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2010
4. Dobândirea dreptului de semnătură de către cetăţenii UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condiţiile art. 5 şi 6 din Legea 184/2001 şi au drept de semnătură/drept echivalent într-unul din aceste state
5. Dobândirea dreptului de semnătură de către cetăţenii UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condiţiile art. 5 şi 6 din Legea 184/2001 şi nu au drept de semnătură/drept echivalent într-unul din aceste state
25 centrul_national_de_calificare_si_instruire_feroviara Preinscriere online pentru persoane fizice la programul de calificare pentru ocupatia mecanic de locomotiva

Instituţii

 1. autoritatea_nationala_pentru_turism (National Authority for Tourism)

Studiu de caz

Primaria Municipiului Iasi are configurate pe portal 10 proceduri administrative din care, 8 cu caracter operational si 2 cu caracter informational.

O procedura cu caracter operational permite initierea si finalizarea ei pe cale in intregime on-line.

Procedurile operationale apartinand Primariei Municipiului Iasi sunt:

 1. Aviz de oportunitate;
 2. Certificat de atestare fiscala-persoane fizice;
 3. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice;
 4. Eliberare certificat de urbanism;
 5. Prelungirea autorizatiei de urbanism;
 6. Prelungirea autorizatiei de construire;
 7. Prelungirea autorizatiei de desfiintare.

Din datele statistice generate de PCUe, am constatat ca aproape zilnic sunt transmise si solutionate pe cale in intregime on-line solicitari prin care se solicita un serviciu/beneficiu de la Primaria Iasi.

Informatii suplimentare

Maria PERHAIȚA
Sef Serviciu
Serviciul Implementare Strategie Agenda Digitala
AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMANIEI
Adresa: Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, 020976, Bucureşti, România
Tel: +40 21 303 29 97, tasta 4
Fax: +40 21 305 28 99
E-mail: maria.perhaita@aadr.ro 
Web: www.aadr.ro

1) , 2) , 3)
opţiune accesibilă numai în cadrul portalului eDirect
4)
cererea va fi aprobată de către un administrator desemnat din cadrul instituției
5)
cererea va fi aprobată de către administratorul desemnat al firmei
6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 16) , 17)
adresele funcţionează numai în cadrul portalului eDirect, după conectarea prin contul de utilizator, cu ID pagină în loc de xxxxx
 • ro/pcue.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:13
 • (editare externă)