Cardul Profesional European

CPE nu este un card propriu-zis. Este dovada electronică a faptului că ați trecut cu succes de verificările administrative și că v-au fost recunoscute calificările profesionale în țara în care doriți să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă. Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat CPE în format PDF. Acesta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.

Sursa: Cardul profesional european - EPC

221

Asistent medical generalist
382

   Fizioterapeut
75

   Farmacist
16

   Ghid montan
13

   Agent imobiliar

707 aplicații EPC gestionate de autorităţile din România

177

Asistent medical generalist
353

   Fizioterapeut
54

   Farmacist
15

   Ghid montan
12

   Agent imobiliar

611 aplicații EPC gestionate de autorităţile din România

162

Asistent medical generalist
330

   Fizioterapeut
52

   Farmacist
13

   Ghid montan
11

   Agent imobiliar

568 aplicații EPC gestionate de autorităţile din România

83

Asistent medical generalist
42

   Fizioterapeut
27

   Farmacist
4

   Ghid montan
1

   Agent imobiliar

Aplicații CPE gestionate ca stat membru de origine România celelalte State Membre TOTAL aplicații
Aplicații CPE pentru Asistent medical generalist 83 785 868
Aplicații CPE pentru Fizioterapeut 42 1147 1189
Aplicații CPE pentru Farmacist 27 318 345
Aplicații CPE pentru Ghid montan 0 727 727
Aplicații CPE pentru Agent imobiliar 1 109 110
Total aplicații @ 07/07/2017 153 3086 3239
Aplicații CPE gestionate ca stat membru gazdă România celelalte State Membre TOTAL aplicații
Aplicații CPE pentru Asistent medical generalist 4 864 868
Aplicații CPE pentru Fizioterapeut 0 1189 1189
Aplicații CPE pentru Farmacist 4 341 345
Aplicații CPE pentru Ghid montan 5 722 727
Aplicații CPE pentru Agent imobiliar 0 110 110
Total aplicații @ 07/07/2017 13 3226 3239

Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2017/06/epc-applications.pdf

34

Asistent medical generalist
13

   Fizioterapeut
5

   Farmacist
4

   Ghid montan
1

   Agent imobiliar

Sursa: Statistica dosarelor EPC la nivel european

EPC - Cerinţe privind documentele şi taxele

Nr. Profesia Total notificări Nr. State Membre
1 asistenti_medicali_generalisti 107 publicate + 7 respinse + 2 retrase + 3 inactive = 119 26 + 1
2 farmaciști (formare de bază) 115 publicate + 1 respinsă + 0 retrase + 2 trimise = 118 26 + 1
3 fizioterapeuți 48 publicate + 0 respinse + 0 retrase + 3 trimise = 51 26 + 1
4 ghizi montani 48 publicate + 1 respinsă + 1 retrasă = 50 24 + 1
5 agenți imobiliari 34 publicate + 0 respinse + 0 retrase = 34 23 + 1

EPC - Cerinţe privind certificarea

Cerinţe privind certificarea Total notificări Nr. State Membre
Tipuri de copii certificate și tipuri de traduceri autorizate acceptate de statele membre 21 publicate + 3 respinse = 24 20 + 1
2018/11/17 08:37

Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC

Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt prezente date cu caracter personal ale titularului! Scopul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional european.

Țara emitentă

- Stat membru

România (Statul membru în care a fost eliberat tipul respectiv de document)

Descrierea documentului

Tipul de document / Subtip
Nr. Tipul de document Subtip Descriere Total documente State Membre
1 Adeverință privind drepturile dobândite 1. Adeverință privind drepturile dobândite (dacă este cazul) Nu / Da 3 3
2. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Republică Democrată Germană (dacă este cazul) Da 0 0
3. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Cehoslovacie (dacă este cazul) Da 1 1
4. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Uniune Sovietică (dacă este cazul) Da 0 0
5. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Iugoslavie (dacă este cazul) Da 0 0
6. Adeverință pentru solicitanții cu calificarea de asistent medical generalist obținută în România înainte de 1 ianuarie 2007 (dacă este cazul) Da 0 0
2 Adeverință privind schimbarea denumirii Certificat privind modificarea titlului calificării (dacă este cazul) Nu 1 1
3 Alte cursuri de formare relevante 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) Da 1 1
4 Alte documente 3. Alt document Nu 8 3
5 Certificatul de conformitate Certificat de conformitate (dacă este cazul) Nu / Da 4 3
6 Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă Nu 2 2
7 Dovada cetățeniei 1. Carte de identitate Nu / Da 3 3
2. Pașaport Nu 2 2
8 Dovada de plată a asigurării 1. Copie a poliței de asigurare Da / Nu 1 1
2. Copie a contractului de asigurare Da / Nu 0 0
3. Altă dovadă Da / Nu 0 0
9 Dovada onorabilității/moralității/inexistenței unui faliment 1. Dovada onorabilității sau a moralității Da / Nu 0 0
2. Dovada inexistenței unui faliment Da / Nu 0 0
3. Declarație sub jurământ sau declarație solemnă Da / Nu 0 0
10 Dovada situației financiare 0 0
11 Dovada stabilirii legale 1. Certificat eliberat de o autoritate competentă Nu 2 2
3. Copia unei autorizații profesionale Da / Nu 2 2
12 Dovada stării bune de sănătate
13 Dovada titlurilor de calificare sau a competențelor profesionale 1. Diplomă sau alt tip de document doveditor care figurează în anexa V la Directiva 2005/36/CE Da 4 3
2. Diplomă sau altă dovadă de calificare Da / Nu 6 5
14 Experiența profesională 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este cazul) Nu 1 1
3. În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale (opțional) Nu 1 1
15 Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări
16 Informații suplimentare despre durata și conținutul formării 2. Foaia matricolă Da 1 1
Total general @ 02/04/2016 44 9
- Documente-tip

Denumire

Fișier (Browse, unul sau mai multe exemple de documente solicitate, fără date personale)

Comentarii (opțional)

- Este specific unei anumite profesii?

Da / În cazul profesiei de [Agent imobiliar / Asistent medical generalist / Farmacist / Fizioterapeut / Ghid montan ] (Aici pot fi selectate mai multe profesii)

Nu

- Acest tip de document are o dată de expirare?

Da (Atunci când este eliberat, acest tip de document are o dată de expirare)

Nu

- Acest tip de document are vreo caracteristică de indentificare?

Da / Caracteristici de identificare (Descrierea tutoror caracteristicilor care pot ajuta la confirmarea autenticității documentelor. De exemplu, o semnătură, o ștampilă, un doc de bare, un filigran, un cod electronic etc.)

Nu

- Informații suplimentare

(opțional)

2018/11/17 08:37

Referințe

  • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)