„Consolidarea reţelei IMI pentru Calificările Profesionale din Romȃnia (IMI PQ NET), creată prin proiectul IMI PQ NET România, în scopul susţinerii iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne”

Proiectul a dezvoltat o iniţiativă comună în acest sens, la nivel naţional, vizȃnd consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeana şi Spatiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI (Internal Market Information System - Sistemul de Informare al Pieţei Unice).

View page as slide show

  1. Dezvoltarea Reţelei IMI din România
  2. Implicarea membrilor reţelei în schimburile de informaţii intermediate de platforma IMI
  3. Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni

O.S.1 - Dezvoltarea Reţelei IMI din România

Dezvltarea reţelei create prin proiectul IMI PQ NET care să includă organizaţiile (parteneri sociali) şi asociaţiile profesionale din Romȃnia care sunt abilitate prin lege sau alte acte administrative să reglementeze calificările, atȃt pentru profesii reglementate, cȃt si pentru cele nereglementate, precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.

O.S.2 – Implicarea în schimburile de informaţii IMI

Implicarea membrilor reţelei prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin platforma IMI de către organizaţiile/asociaţiile din UE/SEE.

Se va realiza etapizat, pe măsură ce Comisia Europeană va extinde sistemul IMI 1), componenta „Calificări Profesionale (Professional Qualifications)” - Cardul Profesional European, Alerte pentru diplome falsificate și interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia - prin cuprinderea unui număr cât mai mare de profesii şi calificări.

O.S.3 – Utilizarea unor termeni de referinţă comuni

Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor romȃni şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetătenilor comunitari.

Va conduce la creşterea pe termen lung a capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (asociaţiile profesionale, organizaţii guvernamentale) şi consolidarea serviciilor destinate atȃt membrilor acestora, cȃt şi publicului larg (cetăţeni romȃni sau comunitari-din alte State Membre ale UE).

2018/11/17 08:36

  • imi/strategia/obiectivele.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)