Instituţiile de învăţământ superior înregistrate în Sistemul IMI

ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
01 Universitatea Politehnica din Bucureşti Splaiul Independenţei, nr. 313, 060042 Bucureşti, sectorul 6, România 0213171001 0213171002 cabinet.rector@upb.ro www.upb.ro
02 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Bdul. Lacul Tei, nr. 124, 020396 Bucureşti, judeţul Ilfov, România 0212433650 0212420781 secretariat@utcb.ro www.utcb.ro/utcb
03 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ¨Ion Mincu¨ din Bucureşti Str. Academiei, nr. 18-20, 010014 Bucureşti, sectorul 1, România 0213077112 0213077109 secretariatcontactimi@gmail.com www.uauim.ro
04 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B-dul. Mărăști, nr. 59, 011464 București, sectorul 1, România 0213182564; 0213182266 0213182888 post@info.usamv.ro www.usamv.ro
05 Universitatea din Bucureşti Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 050107 București, sectorul 5, România 0213077300 0213131760 office@g.unibuc.ro www.unibuc.ro
06 Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Carol Davila¨ din Bucureşti Str. Dionisie Lupu, nr. 37, 020022 Bucuresti, sectorul 2, Romania 0213180722 0213180730 rectorat@umf.ro www.umf.ro
07 Academia de Studii Economice din Bucureşti Piața Romană, nr. 6, 010374 București, sectorul 1, România 0213191919 0213191899 rectorat@ase.ro www.ase.ro
08 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Str. Știrbei Vodă, nr.33, 010102 București, sectorul 1, România 0213158396 0213158396 secretarsef@unmb.ro www.unmb.ro
09 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti Str. General Budişteanu, nr. 19, 010773 Bucureşti, sectorul 1, România 0213125197 0213125429 rectorat@unarte.org www.unarte.org
10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ¨I. L. Caragiale¨ din Bucureşti Str. Matei Voievod, nr. 75-77, 021452 Bucureşti, sectorul 2, România 0212527457 0212525881 rector@unatc.ro www.unatc.ro
11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Str. Constantin Noica, nr. 140, 060057 București, sectorul 6, România 0213164107 0213120400 secretariat@unefs.ro www.unefs.ro
12 scoala_nationala_de_studii_politice_si_administrative Str. Povernei nr. 6, sector 1, 010643 Bucureşti 0372249771; 0372249772 4) 0213122535 rectorat@snspa.ro www.snspa.ro
49 Academia Tehnică Militară din Bucureşti Bulevardul George Coşbuc, nr. 39-49, 050141 București, sectorul 5, România 0213354665 0213355763 relatii.publice@mta.ro www.mta.ro
50 Universitatea Naţională de Apărare ¨Carol I¨ din Bucureşti Şoseaua Panduri, nr. 68-72, 050662 Bucureşti, sectorul 5, România 0213194880 0213194866 public@unap.ro www.unap.ro
51 Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" Șoseaua Odăi, nr. 20, 013601 București, sectorul 1, România 0377721140 0377721134 5) ani@sri.ro www.animv.ro
52 Academia de Poliţie ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Bucureşti Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, 014031 Bucureşti, sectorul 1, România 0213175523 0213175517 secretar@academiadepolitie.ro www.academiadepolitie.ro
001 Universitatea Creştină ¨Dimitrie Cantemir¨ din Bucureşti Splaiul Unirii nr. 176, 040042 Bucureşti, sectorul 4, România 0213314640 0213314640 6) office@ucdc.ro www.ucdc.ro
002 Universitatea ¨Titu Maiorescu¨ din Bucureşti Str. Dâmbovnicului, nr. 22, 040441 București, sectorul 4, România 0213252164 0213161646 7) rectorat@utm.ro www.utm.ro
003 Universitatea ¨Nicolae Titulescu¨ din Bucureşti Calea Văcăreşti, nr. 185, 040051 Bucureşti, sectorul 4, România 0213309076 0213308606 office@univnt.ro www.univnt.ro
004 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti Bd. Expozitiei, nr. 1 B., 012101 București, sectorul 1, România 0213183577 0213183566 rectorat@rau.ro www.rau.ro
005 Universitatea ¨Hyperion¨ din Bucureşti Calea Călăraşi, nr. 169, 030615 Bucureşti, sectorul 3, România 0213234167; 0213274464 0213216296; 0213216425 rectorat@hyperion.ro www.hyperion.ro
006 Universitatea ¨Spiru Haret¨ din Bucureşti Str. Ion Ghica, nr. 13, 030045 Bucureşti, sectorul 3, România 0213140075 0213112947 info@spiruharet.ro www.spiruharet.ro
007 Universitatea ¨Bioterra¨ din Bucureşti Str. Gârlei, nr. 81, 13722 Bucureşti, sectorul 1, România 0214906129 0214906127 nicolaebio@yahoo.com www.bioterra.ro
008 Universitatea Ecologică din Bucureşti Bd. Vasile MIlea, nr. 1G, 061341 Bucureşti, sectorul 6, România 0213167931 0213166337 rectorat@ueb.ro www.ueb.ro
010 Universitatea ¨Athenaeum¨ din Bucureşti Str. Giuseppe Garibaldi, nr.2A, 020223 Bucureşti, sectorul 2, România 0212305738 0212317418 rector@univath.ro www.nou.univath.ro
011 Universitatea ¨Artifex¨ din Bucureşti Str. Economu Cezărescu, nr. 47, 060754 Bucureşti, sectorul 6, România 0213166167, 0213166168, 0213166169 0213166169 universitatea@artifex.org.ro www.artifex.org.ro
013 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti Str. Berzei, nr. 29, 010251 Bucureşti, sectorul 1, România 0213159108 0213167926 8) office@itb.ro (engleză) / secretariat@itb.ro (română) www.itb.ro
014 Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti Bd. Uverturii, nr. 210-220, 060946 București, sectorul 6, România 0214341623 0214347515 secretariat@itpbucuresti.ro www.itpbucuresti.ro
016 Institutul de Administrare a Afacerilor din București din Municipiul București Calea Griviței, nr. 8-10, 010731 București, sectorul 1. România 0213196440 0213125934 emba@asebuss.ro www.asebuss.ro
ID Centrul universitar Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
13 Universitatea ¨1 Decembrie 1918¨ din Alba Iulia Str. Gabriel Bethlem, nr. 5, 510009 Alba Iulia, judeţul Alba, România 0258806130 0258812630 cond@uab.ro www.uab.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
14 Universitatea ¨Aurel Vlaicu¨ din Arad B-dul. Revoluției nr. 77, 310130 Arad, judeţul Arad, România 0257283010 0257280070 rectorat@uav.ro www.uav.ro
017 Universitatea de Vest ¨Vasile Goldiş¨ din Arad Bulevardul Revoluției, nr. 94-96, 310025 Arad, judeţul Arad, România 0257280260 0257280260 9) rectorat@uvvg.ro www.uvvg.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
15 Universitatea ¨Vasile Alecsandri¨ din Bacău Calea Mărășești nr. 157, 600115 Bacău, judeţul Bacău, România 0234242411 0234545753 rector@ub.ro www.ub.ro
018 Universitatea ¨George Bacovia¨ din Bacău Str. Pictor Aman, nr. 96, 600164 Bacău, judeţul Bacău, România 0234562600 int. 101 0234516448 rectorat@ugb.ro www.ugb.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
16 Universitatea ¨Transilvania¨ din Braşov Bd. Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, judeţul Braşov, România 0268413000 0268410525 secretar-sef@unitbv.ro www.unitbv.ro
53 Academia Forţelor Aeriene ¨Henri Coand㨠din Braşov Str. Mihai Viteazul, nr. 160, 500187 Braşov, judeţul Braşov, România 0268423421 0268422004 secretariat@afahc.ro www.afahc.ro
019 Universitatea ¨George Bariţiu¨ din Braşov Str. Lunii nr. 6, 500327 Braşov, Braşov 0268319806 0268319806 10) contact@universitateagbaritiu.ro www.universitateagbaritiu.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Str. Memorandumului, nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264202200 0264592055 rectorat@utcluj.ro www.utcluj.ro
18 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Str. Mănăştur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264596384 0264593792 contact@usamvcluj.ro www.usamvcluj.ro
19 Universitatea ¨Babeş-Bolyai¨ din Cluj-Napoca Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264405300, 0264405390 0264591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/ro/
20 Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Iuliu Haţieganu¨ din Cluj-Napoca Str. Victor Babeş, nr. 8, 400012 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264597256 0264594289 rectoratumf@umfcluj.ro www.umfcluj.ro/ro/
21 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Str. I.C. Brătianu, nr. 25, 400079 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264593879 0264593879 conscluj@gmail.com www.amgd.ro
22 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Piaţa Unirii, nr. 31, 400098 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264591577 0264592890 secretarsef@uad.ro www.uad.ro
020 Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca Str. Ilie Măcelaru, nr. 1A, 400380 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264450050 0264450050 uai.secretariat1@gmail.com www.uai-cluj.ro/wp
021 Universitatea ¨Bogdan Vod㨠din Cluj-Napoca Str. Grigore Alexandrescu 26 A, 400560 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264598787 0264591830 ubv@ubv.ro www.ubv.ro
022 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca Piaţa Avram Iancu, nr. 13, 400124 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264591368 0264591368 rektor@proteo.cj.edu.ro www.proteo.cj.edu.ro/ro
023 Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca Str. Matei Corvin, nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 0264439266 0264593688 office@sapientia.ro www.sapientia.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
23 Universitatea ¨Ovidius¨ din Constanţa Bulevardul Mamaia, nr.124, 900527 Constanța, judeţul Constanța, România 0241606467 0241606467 rectorat2@univ-ovidius.ro www.univ-ovidius.ro
24 Universitatea Maritimă din Constanţa Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, 900663 Constanța, judeţul Constanța, România 0241664740 0241617260 info@imc.ro www.cmu-edu.eu
54 Academia Navală ¨Mircea cel Bătrân¨ din Constanţa Str. Fulgerului, nr. 1, 900218 Constanţa, judeţul Constanţa, România 0241626200 0241643096 relatiipublice@anmb.ro www.anmb.ro
024 Universitatea ¨Andrei Şaguna¨ din Constanţa Bdul. Al. Lapușneanu, nr. 13, 900916 Constanța, judeţul Constanța, România 0241510500 0241662520 contact@andreisaguna.ro www.andreisaguna.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
25 Universitatea din Craiova Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200385 Craiova, judeţul Dolj, România 0251414548 ? 11) rectorat@central.ucv.ro www.ucv.ro
26 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Str. Petru Rareş, nr. 2, 200349 Craiova, judeţul Dolj, România 0351443500 0251593077 rector@umfcv.ro www.umfcv.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
27 Universitatea ¨Dunărea de Jos¨ din Galaţi Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galați, judeţul Galați, România 0336130109 0236461353 rectorat@ugal.ro www.ugal.ro
025 Universitatea ¨Danubius¨ din Galaţi Bulevardul Galaţi, nr. 3, 8000654 Galaţi, judeţul Galaţi, România 0372361102 0372361290 rectorat@univ-danubius.ro www.univ-danubius.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
28 Universitatea Tehnică ¨Gh. Asachi¨ din Iaşi Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr. 67, 700050 Iaşi, judeţul Iaşi, România 0232212322 0232211667 rectorat@tuiasi.ro www.tuiasi.ro
29 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ¨Ion Ionescu de la Brad¨ din Iaşi Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, 700490 Iași, judeţul Iași, România 0232213069 0232260650 rectorat@uaiasi.ro www.uaiasi.ro
30 Universitatea ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Iaşi B-dul. Carol I, nr. 11, 700506 Iași, judeţul Iași, România 0232201010 0232201201 rectorat@uaic.ro www.uaic.ro
31 Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Gr. T. Popa¨ din Iaşi Str. Universității, nr. 16, 700115 Iași, judeţul Iași, România 0232301603 0232301640 rectorat@umfiasi.ro www.umfiasi.ro
32 Universitatea de Arte ¨George Enescu¨ din Iaşi Str. Cuza Vodă, nr. 29, 700040 Iaşi, judeţul Iaşi, România 0232212459 0232212551 rectorat@arteiasi.ro www.arteiasi.ro
027 Universitatea ¨Petre Andrei¨ din Iaşi B-dul. Dimitrie Mangeron nr. 49, 700050 Iaşi, judeţul Iaşi, România 0232214858 0232214858 office@upa.ro www.upa.ro
028 Universitatea ¨Apollonia¨ din Iaşi Str. Păcurari, nr. 11, 700511 Iaşi, judeţul Iaşi, România 0232210310 0232210310 secretariat@univapollonia.ro www.univapollonia.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
029 Universitatea Europeană ¨Drăgan¨ din Lugoj Str. Ion Huniade, nr. 2, 305500 Lugoj, judeţul Timiş, România 0256359198 0256359198 ued@deu.ro www.universitateaeuropeanadragan.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
33 Universitatea din Oradea Str. Universităţii, nr. 1, 410087 Oradea, judeţul Bihor, România 0259408105 0259432789 rectorat@uoradea.ro www.uoradea.ro
030 Universitatea Agora din Municipiul Oradea Piața Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, judeţul Bihor, România 0259427398 0259434925 secretariat@univagora.ro www.univagora.ro
031 Universitatea ¨Emanuel¨ din Oradea Str. Nufărului, nr. 87, 410597 Oradea, judeţul Bihor, România 0359405603 0259426692 contact@emanuel.ro www.emanuel.ro
032 Universitatea Creștină Partium din Oradea Str. Primăriei, nr. 36, 410209 Oradea, judeţul Bihor, România 0259418244 0259418244 partium@partium.ro www.partium.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
34 Universitatea din Petroşani Str. Universităţii, nr. 20, 332006 Petroşani, judeţul Hunedoara, România 0254549010 0254543491 rector@upet.ro www.upet.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
35 Universitatea din Piteşti Str. Târgul din Vale, nr. 1, 110040 Pitești, judeţul Argeș, România 0348453102 0348453123 info@upit.ro www.upit.ro
033 Universitatea ¨Constantin Brâncoveanu¨ din Piteşti Calea Bascovului, nr. 2A, 110095 Piteşti, judeţul Argeş, România 0248221098 0248221098 12) secretariat.rector@univcb.ro www.univcb.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
36 Universitatea ¨Petrol-Gaze¨ din Ploieşti Bd. Bucureşti, nr.39, 100680 Ploieşti, judeţul Prahova, România 0244573171 0244575847 rectorat@upg-ploiesti.ro www.upg-ploiesti.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
37 Universitatea ¨Eftimie Murgu¨ din Reşiţa Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085 Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România 0255210227 0255210230 rector@uem.ro www.uem.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
38 Universitatea ¨Lucian Blaga¨ din Sibiu Bulevardul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu, judeţul Sibiu, România 0269216062 0269217887 rectorat@ulbsibiu.ro www.ulbsibiu.ro
55 Academia Forţelor Terestre ¨Nicolae Bălcescu¨ din Sibiu Strada Revoluției, nr. 3-5, 550170 Sibiu, judeţul Sibiu, România 0269432990 0269215554 office@armyacademy.ro www.armyacademy.ro
034 Universitatea Româno-Germană din Sibiu Str. Rîului, nr. 23, 550137 Sibiu, judeţul Sibiu, România 0269233568 / 0369401002 0269233576 office@roger-univ.ro www.roger-univ.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
39 Universitatea ¨Ştefan cel Mare¨ din Suceava Str. Universității, nr. 13, 720229 Suceava, judeţul Suceava, România 0230520081 0230520080 rectorat@usv.ro www.usv.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
40 Universitatea ¨Valahia¨ din Târgovişte Bld. Regele Carol I, nr. 2, 130024 Târgoviște, judeţul Dâmbovița, România 0245206101 0245217692 rectorat@valahia.ro www.valahia.ro/ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
41 Universitatea ¨Constantin Brâncuşi¨ din Târgu Jiu Calea Eroilor, nr. 30, 210135 Târgu-Jiu, județul Gorj, România 0253218222 0253215794 univ@utgjiu.ro www.utgjiu.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
42 Universitatea ¨Petru Maior¨ din Târgu Mureş Str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088 Tîrgu Mureş, județul Mureş, România 0265262275 0265262275 rectorat@upm.ro ; secretariat.rectorat@upm.ro www.upm.ro
43 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, 540138 Tîrgu Mureș, județul Mureș, România 0265215551 0265210407 rectorat@umftgm.ro www.umftgm.ro
44 Universitatea de Arte din Târgu Mureş Str. Köteles Sámuel, nr.6, 540057 Târgu-Mureș, judeţul Mureș, România 0265266281 0265266281 13) uat@uat.ro www.uat.ro
035 Universitatea ¨Dimitrie Cantemir¨ din Târgu Mureş Str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, 540545 Tîrgu Mureș, judeţul Mureș, România 0365401127; 0365401128 0365401125 universitate@cantemir.ro www.cantemir.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
45 Universitatea Politehnica din Timişoara Piața Victoriei nr. 2, 300006 Timișoara, judeţul Timiș, România 0256403000 0256403021 rector@upt.ro www.upt.ro
46 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Calea Aradului nr. 119, 300645 Timişoara, Timiş, România 0256277009, 0256277122 0256200296 rectorat@usab-tm.ro www.usab-tm.ro
47 Universitatea de Vest din Timişoara Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara, judeţul Timiș, România 0256592111 0256592310 secretariat@e-uvt.ro www.uvt.ro
48 Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Victor Babeş¨ din Timişoara P-ţa. Eftimie Murgu, nr. 2, 300041 Timişoara, judeţul Timiş, România 0256293389 0256490626 rectorat@umft.ro www.umft.ro
037 Universitatea ¨Tibiscus¨ din Timişoara Str. Lascăr Catargiu, nr.6, 300559 Timișoara, judeţul Timiș, România 0256220690; 0256220689 0256220690; 0256220689 14) rectorat@tibiscus.ro www.tibiscus.ro

Instituţiile de învăţământ superior care nu sunt înregistrate în Sistemul IMI

ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
009 Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte ¨Gheorghe Cristea¨ din Bucureşti 15) B-dul. Energeticienilor, nr. 9 E, Bloc M1, Sectorul 3, 032091 Bucureşti 0213461641 0213461641 16) ugc@ugc.ro www.ugc.ro
ID Instituţia de învăţământ superior Adresa Telefon Fax E-mail Website
012 Institutul Teologic Romano-Catolic din București 17)
015 Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti 18) Str. Negru Vodă, nr.3, Sector 3, 030774 București 0213274892 0213275092 19) decanat@ufb.ro www.ufb.ro
026 Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi 20) Str. Balusescu, nr. 2, 700309 Iaşi, Iaşi 0232212416 0232279821 rectorat@umk.ro www.umk.ro
036 Universitatea "Mihai Eminescu" din Timişoara 21) B-dul. Revolutiei, nr. 19, 300579 Timişoara. Timiş 0256466360 0256510500 secretariat@umet.ro www.umet.ro

4)
0213122535
5)
0213104750
6)
0213308774
7)
0213112297
8)
0213181593
9)
0257280810
10)
0268319948
11)
0251411688
12)
0248216427
13)
număr nou
14)
0256202930
15) , 17) , 18) , 20) , 21)
HG 575/2015
16)
0213467970
19)
0213274892
  • ro/autoritati/relevante/institutiile_de_invatamint_superior_din_romania_inregistrate_in_sistemul_imi.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)