Principiile de bază ale IMI

Înainte de a se dezvolta în continuare sistemul, ar trebui să se țină seama de următoarele principii-cheie ale IMI:

Obiectivul pentru care a fost creat IMI este de a ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile de asistență reciprocă în mod eficient și eficace, cu costuri minime pentru resurse și fără să fie necesar să se creeze un sistem informatic separat pentru susținerea fiecărui instrument juridic în parte. În cazul în care aceleași autorități răspund de multiple domenii ale legislației referitoare la piața internă, acestea nu trebuie să se confrunte cu o proliferare a diferitelor sisteme informatice de cooperare administrativă.

IMI este conceput în așa fel încât să fie ușor de adaptat unei organizații existente. Acesta oferă flexibilitatea necesară adaptării la diversele structuri administrative și culturi din Europa. Pentru a face schimb de informații, nu este necesar ca utilizatorii să aibă deja cunoștințe privind ierarhiile administrative din alte state membre.

IMI reduce formalitățile administrative și face posibilă implementarea politicilor care, în caz contrar, ar fi sufocate de complexitatea diferitelor proceduri administrative naționale. Acest lucru se realizează prin convenirea unor fluxuri de cooperare și simple și standardizate.

Multilingvismul este un element-cheie al serviciului IMI, care este furnizat în 22 de limbi oficiale ale UE. În plus față de seturile de chestionare și răspunsuri deja traduse, rezultate din dispozițiile legislative, utilizatorii pot oferi în mod gratuit informații suplimentare scrise, observații și documente atașate. Pentru a-i ajuta pe utilizatori să înțeleagă aceste informații, IMI oferă un link internet la instrumentul de traducere automată al Comisiei (European Commission machine translation tool, ECMT) 1). Înlocuitorul ECMT, aflat în curs de elaborare, va crește numărul perechilor lingvistice puse la dispoziție în prezent. IMI este angrenat în dezvoltarea acestuia încă de la început, sub forma unui serviciu de testare pentru utilizatori.

IMI este proiectat să fie ușor de folosit de către utilizator, intuitiv și ușor accesibil cu o formare minimă (o abordare similară cu cea a sistemelor de rezervări pe internet și achiziții pe internet). Dezvoltarea actuală a tehnologiei informației vizează să îmbunătățească accesibilitatea sistemului de către utilizatori, pe baza observațiilor primite de la aceștia.

IMI aplică abordarea „confidențialitate prin concepție”, prin care respectarea confidențialității și a protecției datelor sunt proiectate în sistem încă de la început și nu se introduc ulterior, ca îmbunătățire. În consecință, IMI garantează un înalt nivel de protecție a datelor din punct de vedere tehnic și procedural.

Pentru a lucra cu IMI este necesar doar un computer și acces la internet. Nu este necesar să se instaleze programe sau echipamente speciale.


1)
Ca urmare a hotărârii din 16 decembrie 2010 a Tribunalului General al Uniunii Europene în cauza nr. T-19/07, utilizarea ECMT a fost suspendată.
  • imi/strategia/principii.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)