View page as slide show

Descrierea situaţiei actuale

 1. De ce IMI?
 2. Fapte și cifre
 3. Extinderea IMI
 • O aplicație web multilingvă (operațională din 2008)
 • Director multilingv al autorităților
 • Întrebări, răspunsuri și formulare pre-traduse
 • Mecanism de urmărire
 • Aplicație on-line generică
 • Sprijină comunicarea între autoritățile publice din Europa
 • Ușor adaptabil la noi domenii legislative
 • Multilingv, disponibil în toate limbile oficiale
 • Bine stabilit în toate statele membre ale Spațiului Economic European
 • Domeniul de aplicare de utilizare
 • Actori, roluri și responsabilități
 • Norme și măsuri de protecție a datelor
 • Mecanismul de extindere
 • Niciun cost de dezvoltare pentru extindere
 • Fără cost tehnic de punere în aplicare pentru statele membre
 • Implementare descentralizată
 • Adaptabil la diferite structuri administrative
 • Servicii de sprijin bine stabilite în statele membre și de către Comisia Europeană
 • Instrument unic care poate fi utilizat pentru diferite proceduri

Pot fi personalizate pentru fiecare domeniu juridic:

 • Cereri
 • Alerte
 • Notificări
 • Repertorii
 • Interfața publică (SOLVIT, Cardul Profesional European)
 • CPE este un certificat electronic emis prin intermediul primei proceduri complet on-line la nivelul Uniunii Europene pentru recunoașterea calificărilor
 • Permite profesioniștilor (asistenți medicali generaliști, farmaciști, fizioterapeuți, agenți imobiliari și ghizi montani) să obțină recunoașterea calificărilor într-o altă altă țară din UE mai rapid și mai eficient
 • Un alt beneficiu real al Pieței Unice a Uniunii Europene
 • Peste 7500 de autorități publice înregistrate
 • Mai mult de 1500 schimburi de informații între autorități în fiecare lună
 • În total au fost mai mult de 40000 de schimburi bilaterale de informații
 • Creșterea continuă a comunității de utilizatori și a utilizării sistemului
 • Multe dintre autoritățile înregistrate folosesc IMI în mai mult de un domeniu
 • Jumătate din cererile referitoare la calificări profesionale primesc răspunsuri într-o săptămână
 • 79% din total, 88% dintre utilizatori frecvenți spun că IMI este ușor de utilizat (sondaj printre utilizatori în 2015)

IMI a fost creat pentru a facilita cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente ale statelor membre, precum și între autoritățile competente ale statelor membre și Comisia Europeană, necesară pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii în domeniul pieței interne.

Până în prezent, echipa IMI a vizat exploatarea întregului potențial al IMI, prin examinarea oricăror potențiale domenii noi care au intrat în domeniul de aplicare definit în Regulamentul IMI (cooperarea administrativă necesară pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii în domeniul pieței interne).

Această abordare s-a dovedit a fi de succes și IMI a fost personalizat pentru a sprijini 34 de proceduri de cooperare administrativă în 11 domenii de politică.

În 2016 au fost adoptate două regulamente noi care conțin dispoziții privind utilizarea IMI și astfel numărul de domenii de politică IMI va crește la 13. Această abordare asigură eficiență și economii de costuri, atât la nivel european cât și la nivel național. IMI a fost recunoscut ca o „bună practică“ în cadrul Comisiei Europene - un exercițiu de raționalizare IT și a devenit un instrument corporativ pentru cooperarea administrativă la nivelul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, succesul sistemului IMI în satisfacerea nevoilor părților interesate implicate în cooperarea administrativă transfrontalieră în domenii juridice multiple a determinat cereri din cadrul Comisiei Europene și din partea statelor membre să ofere sprijin pentru noi proceduri de cooperare administrativă.

Cu toate că din punct de vedere tehnic, nu există nici o limită a numărului de noi domenii care pot fi adăugate în IMI, există constrângeri organizaționale și de resurse pentru extindere.

Sprijinirea celor 34 de proceduri de cooperare administrativă de către 6 membri ai echipei IMI devine o provocare. În același timp, schimburile în anumite domenii de politică nu au atins nivelurile anticipate, deși utilizarea generală a IMI a crescut constant. În timp ce în unele domenii (adică Calificări profesionale și Detașarea lucrătorilor) schimburile au atins niveluri semnificative, în altele (de exemplu, Directiva privind serviciile, e-Commerce sau Achiziții publice) funcționalitățile IMI par să fie insuficient folosite și potențialul sistemului nu este exploatat.

Prin urmare, pentru a se asigura că resursele disponibile sunt utilizate în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor - obiectivele strategice ale IMI trebuie să fie revizuite, criteriile de extindere viitoare ar trebui să fie stabilite cu atenție, și/sau domeniile prioritare pentru o viitoare extindere ar trebui stabilite.

Ce ar trebui să fie luate în considerare atunci când extinderea IMI (module IMI):

 • Exploatarea potențialului domeniilor și procedurilor puse în aplicare
 • Să răspundă nevoilor comunității curente de utilizatori IMI, inclusiv furnizarea de proceduri suplimentare pentru aceștia
 • Să evite introducerea unor proceduri noi și complexe prin reutilizarea funcționalităților IMI existente
 1. Care dintre domeniile de extindere au adus cea mai mare valoare adăugată?
 2. În care dintre domenii implementarea și lansarea de module IMI au avut/au mai puțin succes? De ce?
 3. Ce se poate face pentru a obține o utilizare mai bună/mai eficientă?
 4. Ce criterii ar trebui să fie luate în considerare la investigarea domeniilor de extindere viitoare?
 5. Care ar fi ordinea de prioritate printre criteriile identificate?
 1. Care ar trebui să fie domeniile prioritare viitoare în conformitate cu criteriile de extindere pe care le-ați identificat?
 2. Cum putem asigura angajamentul pentru utilizarea IMI într-un domeniu nou?
 3. Cum abordăm extinderea atunci când nevoile clare sunt identificate și/sau atunci când un potențial viitor grup de utilizatori își exprimă interesul pentru utilizarea IMI?
 4. Cum se potrivește utilizarea potențială a IMI pentru „Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială“ cu criteriile de extindere?
 • imi/strategia/descrierea_situatiei_actuale.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)